Sønderjyllandskvarterets Grundejerforening

Gå til indhold

Hoved menu

Skolevej

Hørkærsøen

November 2015.
De nye stier over til Nordstjerneskolen er nu blevet dobbelt så brede og asfalterede.
Samtidig er der blevet opsat lysstandere langs vejen.

12. og 13. marts 2015.
Den smalle gang- og cykelsti for enden af Sankelmarksvej, er ved at blive udvidet og påfyldet stabilgrus.
Gangstien langs søen har været vanskeligt passabel ved høj vandstand. Derfor er der nu blevet lavet en stensætning langs søen, og stien er påført et lag jord, der skal være grundlaget for et lag stabilgrus.
De to stier mødes, og føres i en fælles sti over til tennisbanerne på Jørgen Brønlunds vej.
Vores kvarter får nu en fin skolevej over til Nordstjerneskolen. Den er med til at gøre vores område meget attraktivt for børnefamilier.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu