Sønderjyllandskvarterets Grundejerforening

Gå til indhold

Hoved menu

Indkaldelse / indkomne forslag

Generalforsamling

Generalforsamling i Grundejerforeningen
Tirsdag den 7. marts 2023 kl.19.00 i Metodistkirkens lokaler,
Sønderjyllands Alle, 9900 Frederikshavn

Til: Samtlige grundejere i Sønderjyllandskvarteret.

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent.

2.        Aflæggelse af årsberetning.

3.        Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen reviderede
           årsregnskab.

4.       Følgende bestyrelsesmedlemmer er i år på valg:
          Formand:  Jørgen Steenfeldt
          Sekretær:  Niels Ove Winther.     
                         
5.       Valg af suppleant: Ejvind Andersen.
         
6.       Valg af revisor: Knud Andersen.
          Suppleant:  Bodil Nielsen.

7.       Fastsættelse af årligt kontingent.

8.       Eventuelt.
   
9.       Indkomne forslag. (Skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før             
          generalforsamlingen afholdes)

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe / the m.m.
Af hensyn til indkøb til generalforsamlingen ønskes tilmelding til: Niels O. Winther,
Senest fredag den 3. marts.     Tlf.:  20 21 55 91
                                                     e-mail: now@mail.dk


Med venlig hilsen     
Jørgen Steenfeldt

Husk at besøge vores hjemmeside på: www.soenderjyllandskvarteret.dk

_____________________________________________________________________________


Generalforsamling i Grundejerforeningen
Tirsdag den 22. marts 2022 kl.19.00 i Metodistkirkens lokaler,
Sønderjyllands Alle, 9900 Frederikshavn

Til: Samtlige medlemmer af Grundejerforeningen for Sønderjyllandskvarteret.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af årsberetning.

3. Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen reviderede
   årsregnskab.

4. Følgende bestyrelsesmedlemmer er i år på valg:
   Næstformand:  Lars Høgsted.
   Kasserer:  Erik Olsson.
   Bestyrelsesmedlem:  Michael Muff Jensen  
                               
5. Valg af suppleant: Ejvind Andersen.
         
6. Valg af revisor: Knud Andersen.
   Suppleant:  Bodil Nielsen.

7. Fastsættelse af årligt kontingent.


8. Eventuelt.
   
9. Indkomne forslag. (Skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før             
   generalforsamlingen afholdes)

Efter generalforsamlingen vil Nybolig holde et lille foredrag/oplæg i forbindelse med hushandel. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Endvidere er foreningen vært ved kaffe / the m.m.
Af hensyn til indkøb til generalforsamlingen ønskes tilmelding til:
Niels O. Winther
Tlf. 20 21 55 91      
e-mail: now@mail.dk

Med venlig hilsen       
Jørgen Steenfeldt.

Husk at besøge vores hjemmeside på: www.soenderjyllandskvarteret.dk
_______________________________________________________________________________

Generalforsamling i Grundejerforeningen.
På grund af Coronaen indtil videre udsat.
Der vil komme en indkaldelse på et senere tidspunkt.


Til: Samtlige grundejere i Sønderjyllandskvarteret.

Dagsorden:
Inkl. bemærkninger

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af årsberetning.  
   Årsberetningen kan ses på hjemmesiden. ”Soenderjyllandskvarteret.dk”

3. Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen reviderede
   årsregnskab.  
   Regnskabet kan ses eller rekvireres ved henvendelse til Erik Olsson eller
   Jørgen Stenfeldt.
   Regnskabet er revideret og godkendt af revisor.
   Det skal også godkendes på generalforsamlingen.
   Da dette ikke er muligt, betragter vi det som godkendt indtil videre.

4. Følgende bestyrelsesmedlemmer er i år på valg:
   Næstformand: Lars Høgsted.
   Kasserer:  Erik Olsson.
   Bestyrelsesmedlem Michael Muff Jensen.

   Den nuværende bestyrelse fortsætter indtil videre.  
                         
5. Valg af suppleant: Ejvind Andersen.
         
6. Valg af revisor: Knud Andersen.
   Suppleant:  Bodil Nielsen.

7. Fastsættelse af årligt kontingent.
   Fortsat ingen kontingent.

8. Eventuelt.
   
9. Indkomne forslag. (Skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før             
   generalforsamlingen afholdes).
   Der vil blive indkaldt til generalforsamling i god tid.        
   Enten til efteråret eller senest marts måned 2022.
                      
Med venlig hilsen     
Jørgen Steenfeldt

Husk at besøge vores hjemmeside på: www.soenderjyllandskvarteret.dk

__________________________________________________________________

Generalforsamling i Grundejerforeningen
Onsdag den 4. marts 2020 kl.19.00 i Metodistkirkens lokaler,
Sønderjyllands Alle 1, 9900 Frederikshavn

Til: Samtlige grundejere i Sønderjyllandskvarteret.

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent.

2.        Aflæggelse af årsberetning.

3.        Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen
           reviderede årsregnskab.

4.        Følgende bestyrelsesmedlemmer er i år på valg:
           Formand:  Jørgen Steenfeldt
           Sekretær:  Niels Ove Winther.     
                         
5.       Valg af suppleant: Ejvind Andersen.
         
6.       Valg af revisor: Knud Andersen.
          Suppleant:        Bodil Nielsen.

7.       Fastsættelse af årligt kontingent.

8.       Eventuelt.
   
9.       Indkomne forslag. (Skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage
          før generalforsamlingen afholdes)

10.     Erik Christensen, arkivar på Bangsbo Museum, er inviteret til at holde et
           lille foredrag om vores omegn.       
”Med udgangspunkt i bogen om Hjørringvej fra december 2019, vil jeg fortælle lidt af Flade sogns historie. Det indbefatter noget om Knivholts historie, fattigforsorg, sogneråd, spøgelser, mord på skolelæreren og dennes søster, henrettelsen af Morten på Flades galgebakke som fulgte efter, samt ofringer i Hørkær mose fra stenalderen over de spektakulære jernalderkældre til Flade sogns indlemmelse i Frederikshavn købstad i1939”.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe / the m.m.
Af hensyn til indkøb til generalforsamlingen ønskes tilmelding til: Niels O. Winther,
                                                                                                              Tlf. 20 21 55 91
                                                                                                               e-mail: now@mail.dk
Med venlig hilsen     
Jørgen Steenfeldt

Husk at besøge vores hjemmeside på: www.soenderjyllandskvarteret.dk

___________________________________________________________________Generalforsamling i Grundejerforeningen
Onsdag den 6. marts 2019 kl.19.00 i Metodistkirkens lokaler,
Sønderjyllands Alle, 9900 Frederikshavn

Til: Samtlige medlemmer af Grundejerforeningen for Sønderjyllandskvarteret.

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent.

2.        Aflæggelse af årsberetning.

3.        Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen reviderede
           årsregnskab.

4.       Følgende bestyrelsesmedlemmer er i år på valg:
          Næstformand:  Lars Høgsted.
          Kasserer:  Erik Olsson.
          Bestyrelsesmedlem:  Michael Muff Jensen  
                               
5.       Valg af suppleant: Ejvind Andersen.
         
6.       Valg af revisor: Knud Andersen.
          Suppleant:  Bodil Nielsen.

7.       Fastsættelse af årligt kontingent.

8.       Søen, sti, rabatter, træer og trafik.

9.       Råger i området.

10.     Eventuelt.
   
11.     Indkomne forslag. (Skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før             
          generalforsamlingen afholdes)

12.     El-installatør Lars Hostrup er inviteret til en åben dialog om sikring af ens hjem.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe / the m.m.
Af hensyn til indkøb til generalforsamlingen ønskes tilmelding til:

Niels O. Winther                                                                                                
Tlf. 20 21 55 91    
e-mail: now@mail.dk                                                                                               

Med venlig hilsen       
Jørgen Steenfeldt.

Husk at besøge vores hjemmeside på: www.soenderjyllandskvarteret.dk


______________________________________________________________________

Generalforsamling i Grundejerforeningen
Tirsdag den 13. marts 2018 kl.19.00 i Metodistkirkens lokaler
Sønderjyllands Alle, 9900 Frederikshavn


Til: Samtlige medlemmer af Grundejerforeningen for Sønderjyllandskvarteret.

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent.

2.        Aflæggelse af årsberetning.

3.        Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen reviderede
          årsregnskab.

4.       Følgende bestyrelsesmedlemmer er i år på valg:
         Formand: Jørgen Steenfeldt.
         Sekretær: Niels Ove Winther.
                               
5.       Valg af suppleant: Ejvind Andersen.
         
6.       Valg af revisor: Knud Andersen.
         Suppleant:  Tine Jensen.

7.       Fastsættelse af årligt kontingent.

8.       Søen, sti og trafik.

9.       Nabohjælp.

10.     Rågegruppen.
   
11.     Indkomne forslag. (Skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før             
         generalforsamlingen afholdes)

12.     Evt.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe / the m.m.
Af hensyn til indkøb til generalforsamlingen ønskes tilmelding til: Niels O. Winther
                                                                                                     Tlf. 20 21 55 91                             
                                                                                                      e-mail: now@mail.dk
Med venlig hilsen                                                                           
Jørgen Steenfeldt.

Husk at besøge vores hjemmeside på: www.soenderjyllandskvarteret.dk

______________________________________________________________________

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu