Sønderjyllandskvarterets Grundejerforening

Gå til indhold

Hoved menu

Indkaldelse / indkomne forslag

Generalforsamling

Generalforsamling i Grundejerforeningen.
På grund af Coronaen indtil videre udsat.
Der vil komme en indkaldelse på et senere tidspunkt.


Til: Samtlige grundejere i Sønderjyllandskvarteret.

Dagsorden:
Inkl. bemærkninger

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af årsberetning.  
   Årsberetningen kan ses på hjemmesiden. ”Soenderjyllandskvarteret.dk”

3. Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen reviderede
   årsregnskab.  
   Regnskabet kan ses eller rekvireres ved henvendelse til Erik Olsson eller
   Jørgen Stenfeldt.
   Regnskabet er revideret og godkendt af revisor.
   Det skal også godkendes på generalforsamlingen.
   Da dette ikke er muligt, betragter vi det som godkendt indtil videre.

4. Følgende bestyrelsesmedlemmer er i år på valg:
   Næstformand: Lars Høgsted.
   Kasserer:  Erik Olsson.
   Bestyrelsesmedlem Michael Muff Jensen.

   Den nuværende bestyrelse fortsætter indtil videre.  
                         
5. Valg af suppleant: Ejvind Andersen.
         
6. Valg af revisor: Knud Andersen.
   Suppleant:  Bodil Nielsen.

7. Fastsættelse af årligt kontingent.
   Fortsat ingen kontingent.

8. Eventuelt.
   
9. Indkomne forslag. (Skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før             
   generalforsamlingen afholdes).
   Der vil blive indkaldt til generalforsamling i god tid.        
   Enten til efteråret eller senest marts måned 2022.
                      
Med venlig hilsen     
Jørgen Steenfeldt

Husk at besøge vores hjemmeside på: www.soenderjyllandskvarteret.dk

__________________________________________________________________

Generalforsamling i Grundejerforeningen
Onsdag den 4. marts 2020 kl.19.00 i Metodistkirkens lokaler,
Sønderjyllands Alle 1, 9900 Frederikshavn

Til: Samtlige grundejere i Sønderjyllandskvarteret.

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent.

2.        Aflæggelse af årsberetning.

3.        Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen
           reviderede årsregnskab.

4.        Følgende bestyrelsesmedlemmer er i år på valg:
           Formand:  Jørgen Steenfeldt
           Sekretær:  Niels Ove Winther.     
                         
5.       Valg af suppleant: Ejvind Andersen.
         
6.       Valg af revisor: Knud Andersen.
          Suppleant:        Bodil Nielsen.

7.       Fastsættelse af årligt kontingent.

8.       Eventuelt.
   
9.       Indkomne forslag. (Skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage
          før generalforsamlingen afholdes)

10.     Erik Christensen, arkivar på Bangsbo Museum, er inviteret til at holde et
           lille foredrag om vores omegn.       
”Med udgangspunkt i bogen om Hjørringvej fra december 2019, vil jeg fortælle lidt af Flade sogns historie. Det indbefatter noget om Knivholts historie, fattigforsorg, sogneråd, spøgelser, mord på skolelæreren og dennes søster, henrettelsen af Morten på Flades galgebakke som fulgte efter, samt ofringer i Hørkær mose fra stenalderen over de spektakulære jernalderkældre til Flade sogns indlemmelse i Frederikshavn købstad i1939”.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe / the m.m.
Af hensyn til indkøb til generalforsamlingen ønskes tilmelding til: Niels O. Winther,
                                                                                                              Tlf. 20 21 55 91
                                                                                                               e-mail: now@mail.dk
Med venlig hilsen     
Jørgen Steenfeldt

Husk at besøge vores hjemmeside på: www.soenderjyllandskvarteret.dk

___________________________________________________________________Generalforsamling i Grundejerforeningen
Onsdag den 6. marts 2019 kl.19.00 i Metodistkirkens lokaler,
Sønderjyllands Alle, 9900 Frederikshavn

Til: Samtlige medlemmer af Grundejerforeningen for Sønderjyllandskvarteret.

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent.

2.        Aflæggelse af årsberetning.

3.        Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen reviderede
           årsregnskab.

4.       Følgende bestyrelsesmedlemmer er i år på valg:
          Næstformand:  Lars Høgsted.
          Kasserer:  Erik Olsson.
          Bestyrelsesmedlem:  Michael Muff Jensen  
                               
5.       Valg af suppleant: Ejvind Andersen.
         
6.       Valg af revisor: Knud Andersen.
          Suppleant:  Bodil Nielsen.

7.       Fastsættelse af årligt kontingent.

8.       Søen, sti, rabatter, træer og trafik.

9.       Råger i området.

10.     Eventuelt.
   
11.     Indkomne forslag. (Skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før             
          generalforsamlingen afholdes)

12.     El-installatør Lars Hostrup er inviteret til en åben dialog om sikring af ens hjem.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe / the m.m.
Af hensyn til indkøb til generalforsamlingen ønskes tilmelding til:

Niels O. Winther                                                                                                
Tlf. 20 21 55 91    
e-mail: now@mail.dk                                                                                               

Med venlig hilsen       
Jørgen Steenfeldt.

Husk at besøge vores hjemmeside på: www.soenderjyllandskvarteret.dk


______________________________________________________________________

Generalforsamling i Grundejerforeningen
Tirsdag den 13. marts 2018 kl.19.00 i Metodistkirkens lokaler
Sønderjyllands Alle, 9900 Frederikshavn


Til: Samtlige medlemmer af Grundejerforeningen for Sønderjyllandskvarteret.

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent.

2.        Aflæggelse af årsberetning.

3.        Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen reviderede
          årsregnskab.

4.       Følgende bestyrelsesmedlemmer er i år på valg:
         Formand: Jørgen Steenfeldt.
         Sekretær: Niels Ove Winther.
                               
5.       Valg af suppleant: Ejvind Andersen.
         
6.       Valg af revisor: Knud Andersen.
         Suppleant:  Tine Jensen.

7.       Fastsættelse af årligt kontingent.

8.       Søen, sti og trafik.

9.       Nabohjælp.

10.     Rågegruppen.
   
11.     Indkomne forslag. (Skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før             
         generalforsamlingen afholdes)

12.     Evt.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe / the m.m.
Af hensyn til indkøb til generalforsamlingen ønskes tilmelding til: Niels O. Winther
                                                                                                     Tlf. 20 21 55 91                             
                                                                                                      e-mail: now@mail.dk
Med venlig hilsen                                                                           
Jørgen Steenfeldt.

Husk at besøge vores hjemmeside på: www.soenderjyllandskvarteret.dk

______________________________________________________________________

Generalforsamling i Grundejerforeningen
Tirsdag den 21. marts 2017 kl.19.00 i Metodistkirkens lokaler
Sønderjyllands Alle, 9900 Frederikshavn

Til: Samtlige medlemmer af Grundejerforeningen for Sønderjyllandskvarteret.

Dagsorden:
1.        Valg af dirigent.

2.        Aflæggelse af årsberetning.

3.        Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen reviderede
          årsregnskab.

4.       Følgende bestyrelsesmedlemmer er i år på valg:

         Formand: Michael Muff Jensen.
         Næstformand: Martin Andersen
         Kasserer: Erik Olsson   .

5.       Valg af suppleant: Christian Muff Jensen  

6.       Valg af revisor: Knud Andersen
         Suppleant: Tine Jensen   

7.       Fastsættelse af årligt kontingent.

8.       Søen.

9.       Nabohjælp.

10.     Indkomne forslag.

11.     Evt.

Indkomne forslag (skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage, før generalforsamlingen afholdes).

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe / the m.m.
Af hensyn til indkøb til generalforsamlingen bedes du tilmelde dig hos:
Niels O. Winther. Tlf. 20 21 55 91. eller e-mail. now@mail.dk   

Med venlig hilsen       
Michael Muff Jensen
.
Husk at besøge vores hjemmeside på: www.soenderjyllandskvarteret.dk

____________________________________________________________________________Generalforsamling i Grundejerforeningen
Tirsdag den 8. marts 2016 kl.19.00 i Metodistkirkens lokaler
Sønderjyllands Alle, 9900 Frederikshavn


Til: Samtlige medlemmer af Grundejerforeningen for Sønderjyllandskvarteret.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af årsberetning.

3. Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen reviderede
    årsregnskab.

4. Valg af formand: Michael Muff Jensen. Formanden er ikke på valg.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
   På valg er: Sekretær, Niels Ove Winther. Modtager genvalg.
   Bestyrelsesmedlem, Jørgen Stenfeldt.  Modtager genvalg.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
    På valg er:  Ejvind Andersen. Modtager genvalg.         

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
    På valg er:  Revisor Knud Andersen. Modtager genvalg.
    Revisorsuppleant Tine Jensen. Modtager genvalg.           

8. Fastsættelse af årligt kontingent.

9. Naboovervågning

10. Nyt fra Rågegruppen

11. Facebookgruppe

12. Indkomne forslag (skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før             
      generalforsamlingen afholdes)

13. Evt.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe / the m.m.
Af hensyn til indkøb til generalforsamlingen bedes du tilmelde dig hos: Niels O. Winther
                                                                   Tlf. 20 21 55 91            e-mail: now@mail.dk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Med venlig hilsen     
Michael Muff Jensen.

Husk at besøge vores hjemmeside på: www.soenderjyllandskvarteret.dk
____________________________________________________________________

Generalforsamling i Grundejerforeningen
Onsdag den 18. marts 2015 kl.19.00 i Metodistkirkens lokaler
Sønderjyllands Alle, 9900 Frederikshavn

Til: Samtlige medlemmer af Grundejerforeningen for Sønderjyllandskvarteret.

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent.

2.        Aflæggelse af årsberetning.

3.        Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen reviderede
          årsregnskab.

4.        Valg af formand: Michael Muff Jensen. Formanden modtager genvalg.

5.       Valg af medlemmer til bestyrelsen.
         På valg er: Kasserer, Erik Olsson. Modtager genvalg.
           Næstformand, Martin Andersen.  Modtager genvalg.

6.       Valg af suppleanter til bestyrelsen.
         På valg er:  Christian Muff Jensen. Modtager genvalg.         

7.       Valg af revisor og revisorsuppleant.
         På valg er:  Revisor Knud Andersen. Modtager genvalg.
   Revisorsuppleant Tine Jensen. Modtager genvalg.           

8.       Fastsættelse af årligt kontingent.

9.       Indkomne forslag.

10.     Evt.

Indkomne forslag (skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage, før generalforsamlingen afholdes).

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe / the m.m.
Af hensyn til indkøb til generalforsamlingen bedes du tilmelde dig hos:

Niels O. Winther
Tlf. 20 21 55 91. eller e-mail. now@mail.dk   

Med venlig hilsen       
Michael Muff Jensen
.
Husk at besøge vores hjemmeside på: www.soenderjyllandskvarteret.dk

___________________________________________________________

Indkomne forslag:
9. marts 2015

Kære bestyrelse.

Her ved forårets komme er vore ”forårs – sommer – og efterårs råge gæster” også ved at indfinde sig.
Rågernes larm er allerede meget hørligt i området hvor vi bor.
Jeg kan også konstatere, at Kolonien breder sig imod nord og antallet af råger har været stærkt stigende i de seneste år uanset skydning af lidt unger hvert år.
Så rågelarmen har efterhånden et sådant omfang, at det er kraftigt generende når vi nu trækker udendørs for at nyde det vi glæder os mest til, nemlig at dyrke udelivet i vore haver. Det er jo egentlig derfor vi har etableret os i et parcelhus med grund.
Jeg føler mig meget magtesløs overfor denne støjplage og beder derfor om at Grundejerforeningen går aktivt ind i en løsning af dette problem.
Derfor stiller jeg dette forslag til Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen pålægger Bestyrelsen straks at undersøge om rågekoloniens tilstedeværelse føles som et problem for de omkring liggende beboere.
Såfremt et flertal er af den opfattelse, så pålægges det Bestyrelsen allerede dette forår at igangsætte en løsning af problemet.

Venlig hilsen

Erik Sørensen
Sønderjyllands Alle 41


============================================================

Generalforsamling i Grundejerforeningen
Onsdag den 19. marts 2014 kl.19.00 i Metodistkirkens lokaler
Sønderjyllands Alle, 9900 Frederikshavn

Til: Samtlige medlemmer af Grundejerforeningen for Sønderjyllandskvarteret.

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Aflæggelse af årsberetning.

3.      Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen
         reviderede årsregnskab.

4.      Valg af formand:  Michael Muff Jensen. Formanden er ikke på valg.

5.      Valg af medlemmer til bestyrelsen.
         På valg er:           Sekretær, Niels Ove Winther. Modtager genvalg.
                                   Bestyrelsesmedlem, Jørgen Stenfeldt.  Modtager genvalg.

6.      Valg af suppleanter til bestyrelsen.
         På valg er:           Ejvind Andersen. Modtager genvalg.         

7.      Valg af revisor og revisorsuppleant.
         På valg er:           Revisor Knud Andersen. Modtager genvalg.
                                   Revisorsuppleant Tine Jensen. Modtager genvalg.            

8.       Fastsættelse af årligt kontingent.

9.       Eventuelle klager over fortovsfliser efter nedgravningen af fibernet.

10.     Evt.

Indkomne forslag (skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage, før generalforsamlingen afholdes).

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe / the m.m.
Af hensyn til indkøb til generalforsamlingen bedes du tilmelde dig hos:

Niels O. Winther
Tlf. 20 21 55 91. eller e-mail. now@mail.dk   

Med venlig hilsen       
Michael Muff Jensen

Husk at besøge vores hjemmeside på: www.soenderjyllandskvarteret.dk

___________________________________________________________________

Generalforsamling i Grundejerforeningen
Tirsdag den 12. marts 2013 kl.19.30 i Metodistkirkens lokaler
Sønderjyllands Alle, 9900 Frederikshavn


Til: Samtlige medlemmer af Grundejerforeningen for Sønderjyllandskvarteret.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af årsberetning.

3. Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen
   reviderede årsregnskab

4. Valg af formand:   Michael Muff Jensen. Modtager genvalg

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    På valg er:
    Næstformand, Flemming W. Christensen. Modtager ikke genvalg.
    Kasserer, Erik Olsson. Modtager genvalg.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
    På valg er: Christian M. Jensen modtager genvalg
    Ny suppleant vælges.      

7.  Valg af revisor og revisorsuppleant.
     På valg er: Revisor Knud Andersen modtager genvalg
     Revisorsuppleant Tine Jensen            

8.  Fastsættelse af årligt kontingent

9.  Evt.

Indkomne forslag (skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage, før generalforsamlingen afholdes ).

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe / the m.m.
Af hensyn til indkøb til generalforsamlingen bedes du tilmelde dig hos:

Niels O. Winther
Tlf. 98 42 75 43 - e-mail. now@mail.dk   

Med venlig hilsen    Michael Muff Jensen.


_______________________________________________________________________________

Generalforsamling i Grundejerforeningen
Tirsdag den 27. marts 2012 kl.19.30 i Metodistkirkens lokaler
Sønderjyllands Alle, 9900 Frederikshavn

Til:  Samtlige medlemmer af Grundejerforeningen for Sønderjyllandskvarteret.

Dagsorden

1.        Valg af dirigent.

2.        Aflæggelse af årsberetning.

3.        Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen reviderede
          årsregnskab.

4.        Fremlæggelse af forslag til Grundejerforeningen fremtidige hjemmeside.

5.       Valg af medlemmer til bestyrelsen.
         På valg er: Claus Ingvardsen modtager ikke genvalg.
                           Niels O. Winther modtager genvalg.

6.       Valg af suppleant til bestyrelsen.
         På valg er: Michael M. Jensen

7.       Valg af revisor og supplant
         På valg er: Henriette Ingvardsen modtager ikke genvalg
                           Knud Andersen modtager genvalg

8.       Fastsættelse af årligt kontingent

9.       Evt.

Indkomne forslag (skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage, før generalforsamlingen afholdes ).

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lille traktement.
Af hensyn til indkøb til generalforsamlingen bedes du tilmelde dig hos:

Niels O. Winther
tlf. 98 42 75 43
e.mail. now@mail.dk


Med venlig hilsen
Britta Olsson
Dybbølvej 4

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu