Sønderjyllandskvarterets Grundejerforening

Gå til indhold

Hoved menu

Luftfoto af Hørkærsøen, for enden af Sankelmarksvej ved Hørkærstien

Hørkærsøen

Det har længe været været et stort ønske at få ryddet op i Hørkærsøen og få fjernet noget af den tætte bevoksning omkring søen.

Grundejerforeningen har haft mange møder med kommunens folk om søen, og det endte med, at kommunen bevilgede penge til en omfattende udgravning af søen og fældning af mange træer og buske.

I foråret 2013 bliver den lille bro udskiftet med en ny. Kommunen har bevilget penge til materialer, Grundejerforeningen vil sørge for resten.

Arbejdet gik i gang 1. november 2012, en kæmpegummiged fjernede siv og mudder - det var fascinerende at følge dens arbejde.

Mange , der går ture ad Hørkærstien, har længe beklaget, at området, der ku´ være så dejligt, var så forsømt.

De udtrykker nu glæde over og tilfredshed med udviklingen - så nu venter vi bare på, at foråret skal komme og alting bliver grønt.

Nu skal vi bare sørge for, at det bliver vedligeholdt, så søen ikke gror til igen - prøv at kigge på dette luftfoto, taget for 7-8 år siden, hvor der endnu var lidt vand at se.

Lørdag den 29 marts 2014 blev den gamle bro i søen demonteret
og en ny opsat af af tømrermester Jacob Vejby Olesen.
Formand Michael Muff deltog i arbejdet sammen med to
hjælpere. Som noget nyt sponcerede Jacob et nyt bord med
faste bænke.     

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu