Sønderjyllandskvarterets Grundejerforening

Gå til indhold

Hoved menu

Indkaldelse

Bestyrelsesmøde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag den 19. januar 2023 kl. 19.00.
Mødet afholdes hos Jørgen Steenfeldt, Dybbølvej 6.  


Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Økonomi / regnskab.

4. Hvem er på valg?

5. Hvem kopierer indbydelserne til generalforsamlingen?

6. Runddeling af indbydelserne, hvornår?

7.  Indkøb af forplejning.

8.  Lars har styr på præsten og lokaler, til den 7. marts.

9.  Eventuelt

======================================================================

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 19.00.
Mødet afholdes hos Lars Høgsted, Sankelmarksvej 7.  


Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Tidspunkt for generalforsamlingen 2023.

4. Økonomi.

5. Trafikken på Toftegårdsvej

6. Bøjler ved cykelsti.

7. Søen, bevoksning ud mod Hørkærstien.

8. Egetræer langs Sønderjyllandsalle.  

9. Skoven langs Sankelmarksvej, herunder fortovsfliser.

10. Eventuelt.


========================================================


Indkaldelse til bestyrelsesmøde, onsdag den15. september 2021. kl. 19.00.
Mødet afholdes hos Jørgen Steenfeldt, Dybbølvej 6.  

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Generalforsamlingen.

4. Økonomi.

5. Trafikken på Toftegårdsvej.

6. Bøjler ved cykelsti.

7. Søen, bevoksning.

8. Råger.

9. Egetræer langs Sønderjyllandsalle.  

10. Grantræer langs Sankelmarksvej / i kanten af skoven.

11. Eventuelt.


==================================================================

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, onsdag den 3. marts 2021 kl. 19.00.
Mødet afholdes hos Niels Ove Winther, Sankelmarksvej 16.  


Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Skrivelse angående udsættelse af generalforsamlingen.

4. Økonomi.

5. Trafikken på Toftegårdsvej.

6. Henvendelse vedr. plankeværk langs fortov på Istedvej.

7. Søen.

8. Råger.

9. Eventuelt

=========================================================

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, onsdag den 22. januar 2020. kl. 19.00
Mødet afholdes hos Lars Høgsted, Sankelmarksvej 7.


Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

3. Generalforsamlingen 2020. Hvem er på valg?
Lån af kirke, spørge revisorer samt suppleanter, hvem køber ind m. m.

4. Økonomi

5. Søen

6. Råger

7. Eventuelt

Vel mødt!

==========================================================


Indkaldelse til bestyrelsesmøde, onsdag den 30. oktober 2019. kl. 19.00
Mødet afholdes hos Jørgen Steenfeldt, Dybbølvej 6.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

3. Tidspunkt for generalforsamlingen 2020.

4. Søen

5. Råger

6. Eventuelt

Vel mødt!

=================================================================

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag den 7. februar 2019. kl. 19.00.
Mødet afholdes hos Jørgen Steenfeldt, Dybbølvej 6.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

3. Generalforsamlingen 2019. Hvem er på valg?
   Lån af kirke, spørg af revisorer samt suppleanter, hvem køber ind m.m.

4. Skoven og træerne rundt i kvarteret

5. Søen

6. Rabatter

7. Råger

8. Eventuelt

============================================================

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag den 20. december 2018. kl. 19.00
Mødet afholdes hos Jørgen Steenfeldt, Dybbølvej 6.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

3. Generalforsamlingen 2019. Hvem er på valg?

4. Skoven og træerne rundt i kvarteret

5. Søen

6. Rabatter

7. Råger

8. Eventuelt

Vel mødt!

================================================================


Indkaldelse til bestyrelsesmøde, tirsdag den 18. september 2018. kl. 19.00
Mødet afholdes hos Jørgen Steenfeldt, Dybbølvej 6.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi
4. Generalforsamlingen 2019
5. Rågegruppe, ny skydetilladelse.
6. Facebook gruppe
7. Parkering i rabatter
8. Høje træer ved stien overfor Dybbølvej 4 og 2.
9. Søen
10. Eventuelt
11. Nyt møde.

     Vel mødt!

================================================================


 Indkaldelse til bestyrelsesmøde, tirsdag den 20. februar 2018. kl. 19.00
 Mødet afholdes hos Niels Ove Winther, Sankelmarksvej 16.

 Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Regnskab
 4. Generalforsamlingen 2018
 5. Rågegruppen
 6. Chikaner for enden af Sankelmarksvej.
 7. Eventuelt

 Vel mødt!

=================================================================

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, onsdag den 22. november 2017. kl. 19.00
Mødet afholdes hos Jørgen Steenfeldt, Dybbølvej 6.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi
4. Generalforsamlingen 2018
5. Rågegruppe
6. Facebookgruppe
7. Naboovervågning
8. Søen
9. Eventuelt

   Vel mødt!

===============================================================

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag den 6. april 2017. kl. 19.00
Mødet afholdes hos Jørgen Steenfeldt, Dybbølvej 6.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Opfølgning på generalforsamlingen
5. Eventuelt

Vel mødt!

==============================================================     

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, tirsdag den 14. februar 2017. kl. 19.30
Mødet afholdes hos Erik Olsson, Dybbølvej 4.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Generalforsamlingen 2017
4. Nabohjælp skilte / Alarmer
5. Bevoksning i søen
6. Eventuelt

Vel mødt!

==============================================================Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag den 1. december 2016. kl. 19.00
Mødet afholdes hos Niels Ove Winther, Sankelmarksvej 16.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Investering i Nabohjælp skilte
4. Alarmer
5. Tidspunkt for generalforsamling 2017
6. Råger
7. Bevoksning i søen
8. Eventuelt  

Vel mødt!               
 
==========================================================

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, onsdag den 17. februar 2016, kl. 19.00
Mødet afholdes hos Jørgen Steenfeldt, Dybbølvej 6.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Generalforsamling 2016
4. Rågegruppe
5. Facebookgruppe
6. Naboovervågning
7. Eventuelt                 


Vel mødt!

=============================================================

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag den 3. december 2015. kl. 19.00
Mødet afholdes hos Jørgen Steenfeldt Dybølvej 6


Dagsorden:

1) Valg af ordstyrer og referent
2) Godkendelse af referat fra sidste møde
3) Sti/asfaltbelægning på Hørhærstien og bag søen
4) Grønne/blå vejskilte
5) Ny annoncør på hjemmesiden
6) Generalforsamling 2015
7)  Eventuelt                 


Vel mødt!

===========================================================

Hej venner,

Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Sønderjyllandskvarteret.

Tid: Tirsdag 3/3-2015 kl. 19.30
Sted: Hos Hr. Winther, Sankelmarksvej 16

Dagsorden:

• Valg af ordstyrer og referant
• Godkendelse af referat fra sidste møde
• Opfølgning og staus på igangværende opgaver
• Fastsættelse af dato for afholdelse af Generalforsamling 2015
• Eventuelt

Vel mødt!

De venligste hilsner
Michael Muff
===============================================================Hej venner,

Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde i
grundejerforeningen Sønderjyllandskvarteret.


Tid: Tirsdag 11/2-2014 kl. 19.00
Sted: Hos Hr. Winther, Sankelmarksvej 16

Dagsorden:

• Valg af ordstyrer og referant
• Godkendelse af referat fra sidste møde
• Opfølgning og staus på igangværende opgaver
• Fastsættelse af dato for afholdelse af Generalforsamling 2014
• Eventuelt

Vel mødt!

De venligste hilsner
Michael Muff


====================================================


Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen for Sønderjyllands-
kvarteret tirsdag den 23. april 2013, kl. 19.30
Mødet afholdes hos Michael Muff Jensen, Mysundevej 5.


Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden


2. Konstituering af ny bestyrelse


3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen, 12. marts 2013


4. Opfølgning på generalforsamlingen


5.  Evt.


Med venlig hilsen

Niels Ove Winther


====================================================Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen for Sønderjyllands- kvarteret tirsdag den 12. februar 2013, kl. 19.30
Mødet afholdes hos Michael Muff Jensen, Mysundevej 5.


Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden


2. Søen


3. Området syd/øst for søen


4. Hjemmeside. Status og indhold


5.  Legepladsen


6. Fibernet / Waoo!


7. Generalforsamling


8. Evt.


Med venlig hilsen

Niels Ove Winther
====================================================

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu