Sønderjyllandskvarterets Grundejerforening

Gå til indhold

Hoved menu

Sønderjyllandskvarteret befinder sig inden for det markerede område

Området

Området som det så ud i 1966.

Billedet er taget af fotograf Sylvest Jensen. Fra Kgl. Bibliotek.

Gården er Hånbækgården og vejen der fører gennem gården er Koktvedvej.
Den lille sti der går igennem gården til højre, er blevet til Hånbækvej.
Det hvide tårn der kan ses inde i byen, er et vandtårn. Det var placeret der, hvor gymniasiets idrætsanlæg er idag.
Der stod også to vindmøller. Den længst væk stod der hvor gymnasiet nu ligger.
Den nærmeste mølle stod på Hånbækvej, ca. der hvor boligforeningens festlokaler nu ligger.
Billedet er måske fra midt i 1950.

=================================================================

__________________________________________________________________

Nyeste kort over Sønderjyllandskvarteret der viser vejene med vejnummer.
Kortet der viser hele Frederikshavns kommune, kan findes under "kort.frederikshavn.dk" , eller ved at trykke på det viste kort.
    


==============================================================
Danmark før og nu.
Vil man sammenligne hvordan et område så ud i 1954 og i 2018, kan man gå ind i
www.map.krak.dk
Herefter skriver man i adressefeltet f.eks. ”Frederikshavn”
Så trykker man på feltet ”Hybrid ect.” og ”Luftfoto 1954”
Herefter kommer der et todelt billede frem, der til venstre viser Frederikshavn i
år 1954 og til højre år 2018.    
Man kan zoome frem og tilbage med + og -. Man kan skubbe rundt med billedet.
Hvis man vil have fjernet teksterne i venstre side, skal man trykke på pilene for neden længst til højre.
Det er som om det virker bedrer på PC end på iPad.
Man bestemmer selv, hvad man vil se i hele Danmark.  ================================================================================================
Her rydder vi sne

Bliver der ryddet sne på min vej?
Her kan du se, hvilken prioritering din vej har, når Frederikshavn Kommune rydder sne og salter.

Vi rydder sne og salter på offentlige veje, cykelstier og parkeringspladser ud fra en prioritering af vejene. Prioriteringen er lavet ud fra vejenes betydning for trafikken, hvor vi rydder og salter de vigtigste veje først.

Statsveje bliver ryddet og saltet af Vejcenter Nord.

Du kan se, hvor vi rydder sne og salter ved at klikke på linket herunder.

http://frederikshavn.dk/Sider/Her-rydder-vi-sne.aspx?        

Det efterfølgende billede viser vores område med prioriteringen af vore veje.
Man får dog et bedre billede, hvis man klikker på ovenstående link.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu